English VietNam   Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Đối tác Dự án Sản phẩm Tin tức Tuyển dụng Liên Hệ Hộp thư
  tìm kiếm:     
   
Dịch vụ
  Tư vấn Thiết kế
  Tư vấn Xây dựng
  Thi công xây dựng
  Thí nghiệm Xây dựng
  Khảo sát Xây dựng
  Kinh doanh Bất động sản
  Sản xuất và chuyển giao công nghệ
 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

pill for abortion online

abortion pill buy online http://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pill buy online

pill for abortion online

abortion pill buy online http://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pill buy online

pill for abortion online

ordering abortion pills to be shipped to house where to buy abortion pill order abortion pill online

pill for abortion online

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill order abortion pill online

on line abortion pill

cytotec abortion abortion pill on line abortion pill

on line abortion pill

cytotec abortion abortion pill on line abortion pill

viagra prescription

women does viagra work viagra online buy viagra online without prescription

viagra prescription

women does viagra work viagra jokes buy viagra online without prescription

problems with kamagra

kamagra without prescription kamagra buy kamagra in canada

problems with kamagra

kamagra without prescription http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use buy kamagra in canada

buy kamagra jelly

kamagra jelly dosage kamagra jelly kamagra jelly for sale

buy kamagra jelly

kamagra jelly dosage buy kamagra jelly uk kamagra jelly for sale

amoxicillin for sale

buy amoxicillin on the internet http://www.cengage.co.in/content/academic-professional order amoxil

amoxicillin for sale

buy amoxicillin on the internet generic amoxil sale order amoxil

how to use thyroxine

thyroxine online uk synthroid generic synthroid

how to use thyroxine

thyroxine online uk http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching generic synthroid

alternative to bisacodyl

order laxative online http://www.cengage.co.in/content/library-reference get bisacodyl avoid prescription

alternative to bisacodyl

order laxative online cheap bisacodyl get bisacodyl avoid prescription

ampicillin for sale

ampicillin online natural ampicillin natural ampicillin alternatives

ampicillin for sale

ampicillin online ampicillin natural ampicillin alternatives

buy biaxin canada

buy biaxin australia clarithromycin buy biaxin australia

buy biaxin canada

buy biaxin australia discount clarithromycin buy biaxin australia

buy ciprofloxacin

how does cipro work ciprofloxacin get ciprofloxacin

buy ciprofloxacin

how does cipro work ciprofloxacin get ciprofloxacin

cheap cleocin

photos cleocin clindamycin photos cleocin

cheap cleocin

photos cleocin clindamycin samples photos cleocin

alternative to dexone

cheap dexone dexone for sale women does dexone work

alternative to dexone

cheap dexone dexamethasone women does dexone work

female free sample duricef

alternative to Cefadroxil duricef online shop in uk order Cefadroxil online

female free sample duricef

alternative to Cefadroxil buy cheap Cefadroxil online uk order Cefadroxil online

cefpodoxime for sale

cheap cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime without prescription

cefpodoxime for sale

cheap cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime without prescription

cefuroxime without prescription

generic cefuroxime cheap ceftin generic ceftin

cefuroxime without prescription

generic cefuroxime cefuroxime generic ceftin

buy the abortion pill online

cytotec abortion medical abortion pill online where can i buy abortion pills

buy the abortion pill online

cytotec abortion abortion pill online purchase where can i buy abortion pills

buy cephalexin

cheap cephalexin keflex for sale buy cephalexin online a href

buy cephalexin

cheap cephalexin keflex for sale buy cephalexin online a href

buy chloromycetin online safe

photos chloromycetin chloramphenicol equivalent buy cheap chloromycetin

buy chloromycetin online safe

photos chloromycetin chloramphenicol buy cheap chloromycetin

abortion pills

on line abortion pill how to order the abortion pill online where can you buy the abortion pill

abortion pills

on line abortion pill http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 where can you buy the abortion pill

where to buy augmentin online

clavulanate for sale women does augmentin work augmentin for sale

where to buy augmentin online

clavulanate for sale augmentin augmentin for sale

Nội dung chính của TVGS bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo qui định của pháp luật;
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về các hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình đề xuất .
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:
+ Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất ượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình;
+ Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.
- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:
+ Giám sát, kiểm tra sự phù hợp của biện pháp thi công do nhà thầu thi công xây dựng đệ trình ;
+ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;
+ Xác nhận bản vẽ hoàn công;
+ Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu theo quy định;
+ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;
+ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;
+ Báo cáo, đề xuất với chủ đầu tư để tổ chức kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;
+ Báo cáo Chủ đầu tư và phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
+ Các yêu cầu cụ thể khác:
- Thiết lập hệ thống và các yêu cầu cho việc báo cáo và nghiệm thu( trong giai đoạn sau đấu thầu) cùng các nhà Tư vấn, Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ;
- Giám sát và báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ xây dựng tại các thời điểm hoàn thành các công tác thi công được tiến hành đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, các tiêu chí thực hiện và tiến độ quản lý chất lượng.
- Giám sát và báo cáo các tác động của tất cả các phát sinh, sự chậm trễ đối với các thỏa thuận về tiến độ. Tiếp nhận và xem xet trình nộp các yêu cầu thanh toán của Nhà thầu đề xuất lên Chủ đầu tư.
- Liên hệ và phối hợp cùng các nhà Tư vấn, Nhà thầu hoặc thầu phụ trong việc trình nộp tất cả các chỉ dẫn và hướng dẫn bảo trì, vận hành, chứng chỉ thí nghiệm, bảo hành, bảo đảm, bản vẽ hoàn công và sơ đồ lắp đặt.
- Nghiệm thu các công tác đã hoàn thành trong việc tuân thủ theo Hồ sơ hợp đồng và bản vẽ trước khi phát hành chứng chỉ nghiệm thu.
- Nghiệm thu các công tác cần sửa chữa trong quá trình hoàn chỉnh và cuối quá trình hoàn chỉnh , phối hợp cùng các nhà thầu tư vấn trước khi phát hành chứng chỉ hoàn thành.
- Liên hệ và phối hợp cùng các nhà Tư vấn, Nhà thầu hoặc thầu phụ trong giai đoạn vận hành và thử nghiệm, xắp xếp bàn giao cho Chủ đầu tư sau khi hoàn tất công tác thử nghiệm vận hành và triển khai toàn bộ các công tác liên quan.
- Thực hiện cho Chủ đầu tư việc Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị của Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu , biện pháp thi công, vấn đề an toàn và vệ sinh công trường. Kiểm tra trình độ tay nghề, hiệu quả chi phí thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, dàn xếp tranh chấp đối với các hợp đồng liên quan.
- Phối hợp với các nhà thầu tư vấn khác do Chủ đầu tư chỉ định cho dự án.
- Giám sát và kiểm tra tất cả các công tác thi công một cách tổng thể dựa theo bản vẽ, hợp đông, tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều kiện khác được thể hiện trong các hồ sơ liên quan.
- Tham dự các cuộc họp hàng tuần hay cuộc họp phối hợp cần thiết cùng nhà thầu hoặc thầu phụ trong suốt quá trình thi công.
- Đánh giá sơ bộ trước tất cả các hồ sơ trình nộp ( Bản vẽ triển khai, bản vẽ biện pháp thi công, mẫu vật liệu, báo cáo thí nghiệm, do các nhà thầu hoặc thầu phụ đệ trình.
- Phát hành chỉ dẫn của nhà quản lý giám sát thi công cho việc bổ sung, loại bỏ hay chỉnh sửa so với hợp đồng gốc, bao gồm bất kỳ việc chỉnh sửa nào có sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
- Cung cấp cho Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thường xuyên hàng tuần.
- Giám sát, quản lý tất cả nhân viên thuộc quyền của mình.
- Kiểm tra và xác nhận tất cả các bản vẽ hoàn công của các Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ trình nộp sau khi hoàn tất hợp đồng.
- Cung cấp các danh sách chỉnh sửa cần thiết sau khi thực hiện công tác nghiệm thu bàn giao.
- Đề xuất chứng chỉ nghiệm thu lên Chủ đầu tư sau khi thỏa mãn với các công tác nghiệm thu hoàn thành, các công tác còn tồn đọng và danh sách các công tác cần thiết phải sửa chữa.
- Thực hiện các trách nhiệm khác theo như hợp đồng đã lập với Chủ đầu tư.

  Các tin liên quan
    Tư vấn đánh giá và cấp chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
    Tư vấn Quản lý dự án
    Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
    Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán, quyết toán các công trình xây dựng
Visitors: 407,484           Online: 2
© Copyright 2008 aco.com.vn
® Công Ty Kiến Trúc Công Trình ACO giữ bản quyền nội dung website này